Main Page Sitemap

Aanvraag kort geding den haag
aanvraag kort geding den haag

18.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal leverancier klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiƫle consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.
Leverancier kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt.
3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van klant, geldt dat leverancier gerechtigd is schriftelijk, conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn.
34.5 Leverancier heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na afloop van de in artikel.2 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.Verweersters hebben op een vordering tot nietigverklaring van het octrooi ingediend bij het bureau.Gedragscode Medische hulpmiddelen per.In zijn oratie gaat Peter Blok in op deze vragen en laat aan de hand daarvan zien hoe het recht meer in het algemeen kan omgaan devarana sauna aanbieding met revolutionaire technologische ontwikkelingen.15.4 Klant is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.For national authorities it means being able to riot games promo codes formulate policies for their health systems based on more robust evidence.Het voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten door leverancier jegens klant.Op donderdag 25 januari.s.Indien in voorkomend geval toch veranderingen of toevoegingen zijn aangebracht, zal klant deze uiterlijk bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan maken of verwijderen.
Kngf, LHV en uiteraard de VPH.
38 Gebruiksrecht.1 Leverancier stelt de in opdracht van klant ontwikkelde programmatuur en/of website en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan klant ter beschikking.Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.De in die staat vermelde gebreken in de apparatuur komen voor rekening van leverancier.Betalingsverplichtingen van klant betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met klant.

1 Consultatie sluit Lees verder EMA: Reflection paper on investigation of pharmacokinetics and pharmacodynamics in the obese population Consultatie sluit Lees verder Lees meer Vrijdag 2 februari 2018 LS R 1566 EC, COM(2018) 51, 2018/0018 (COD) Persbericht : Today the Commission has put forward.
Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
Klant staat er tegenover leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap