Main Page Sitemap

Altijd korting bus en trein

De Afzenders nalaten om alle Zendingen uit te wissen die werden opgenomen in een FedEx kerstcircus den haag korting automatisch betaalsysteem, een internet verzendingsprogramma of enig andere elektronische verzendmethode gebruikt voor het verzenden van een Collo wanneer de Zending niet wordt afgeleverd aan FedEx; het gebruiken van een onvolledig.
De Afzender staat in voor en is aansprakelijk voor de volledige en doeltreffende verpakking van alle gevaarlijke stoffen in overeenstemming met alle eisen met betrekking tot classificatie, verpakking, markering en etikettering, documentering en met alle andere van toepassing zijnde wetten, regelgeving of regels. .
12.4 De Afzender is verantwoordelijk voor het verschaffen en het zorgvuldig invullen van alle noodzakelijke documenten naast de (Lucht) Vrachtbrief, zulks in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten en regelingen, waaronder, maar niet beperkt tot, douane-wetgeving, in- en uitvoer wetten en overheidsregelingen van elk land.
Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op Zendingen binnen het Verenigd Koninkrijk en Zendingen binnen India waarvoor speciale vervoersvoorwaarden gelden.5.2 Indien (Lucht) Vrachtbrieven door de Afzender worden opgemaakt door middel van een geautomatiseerd verzendingsysteem, zal elke weglating of foute notering op de (Lucht) Vrachtbrief met betrekking tot het gewicht of het aantal Colli resulteren in een facturering die gebaseerd is op een schatting van.Onrechtmatig gebruik, met inbegrip van ongeoorloofde samenvoeging van Zendingen die toebehoren cewek korting kalender aan verschillende partijen, kan leiden tot het verlies van alle kortingen en tot weigering van dienstverlening.FedEx kan dergelijke stukken weigeren, of naar eigen oordeel beslissen dergelijke Zendingen als FedEx International Priority Freight of FedEx International Economy Freight aan te nemen, en een minimum gewicht van 68 kg kan worden aangerekend ongeacht het werkelijke gewicht.Deze Geld-terug-garantie, indien beschikbaar (klanten dienen navraag te doen bij FedEx voor bijzonderheden) kan zonder kennisgeving aan de Afzender of Ontvanger naar FedEx goeddunken worden geschorst, gewijzigd of herroepen.Indien de Toegezegde Aflevertijd wordt gewijzigd is de Geld-terug-garantie enkel van toepassing op de laatst vermeldde Toegezegde Aflevertijd.
De Afzender dient de FedEx tarieflijsten, die gelden ten tijde van de verzending, te raadplegen of te bellen met FedEx voor een toelichting met betrekking tot de toeslag.
26.1 FedEx waarborgt dat: het alle dwingend van toepassing zijnde wetten, regelgevingen en regels omtrent gegevensbescherming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot persoonlijke gegevens die door haar worden verwerkt voor de uitvoering van een Zending zal naleven.Voor meer inlichtingen, ga naar m en type het trefwoord lithium batterijen in de zoekoptie.Voorwaarde voor het door FedEx in behandeling nemen van enige vordering voor schade is dat de Ontvanger de inhoud, de originele verpakkingsdozen en verpakking ter beschikking stelt voor onderzoek door FedEx.FedEx is niet gehouden tot het voorschieten van heffingen en belastingen en kan van de Afzender, de Ontvanger of de aansprakelijke derde eisen om FedEx te betalen alvorens FedEx te ontslaan code promo amazon france van enige aansprakelijkheid voor heffingen en belastingen.FedEx kan niet ingaan op verzoeken om de aangegeven waarde op de (Lucht) Vrachtbrief te veranderen eens ingediend bij FedEx.Zijn eveneens van toepassing op de FedEx Europe First dienstoptie.Deze voorwaarden zijn gepubliceerd in gedrukte vorm en elektronisch.De regelgeving over gevaarlijke goederen verplicht dat iedere Afzender de gevaarlijke goederen training heeft gevolgd voor het versturen van Zendingen door FedEx of door enig andere koerier. .Het nalaten om de FedEx Rekening lopende te houden, kan ertoe leiden dat de rekening de status cash only krijgt.Voor deze vertragingen, of enige andere gebreken in de nakoming van deze Voorwaarden is aansprakelijkheid uitgesloten en deze zijn evenmin Gebreken in de Dienstverlening die onder de Geld Terug Garantie vallen (zie Paragraaf 17: geld-terug-garantie en Paragraaf 19: uitsluiting VAN aansprakelijkheid).
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap