Main Page Sitemap

Beroepstermijn kort geding
beroepstermijn kort geding

Of dit het geval is, hangt af van een aantal factoren, waarbij er telkens een belangenafweging wordt gemaakt tussen die van de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
Spoedeisend belang verplicht bij vordering in kort geding Voor een toewijzing van een vordering in kort geding moet er sprake zijn van spoedeisend belang Voor een toewijzing van een vordering in kort geding moet er sprake zijn van spoedeisend belang.
Dit wordt een eis in reconventie of tegeneis genoemd.Omdat de rechter in een kort geding alleen voorlopige beslissingen geeft, kan hij geen ontbinding of vernietiging van een overeenkomst, een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.Ook speelt de ingrijpendheid van de gevraagde voorziening een rol (uitzetting van een huurder is een zeer ingrijpende maatregel net als de aanwezigheid van mogelijke alternatieven voor eiser en of gedaagde schade lijdt en de verhaalbaarheid hiervan op eiser mocht eiser in een bodemzaak ongelijk.Het kort geding is een geheel zelfstandige procedure, gericht op het verkrijgen van een voorlopige beslissing vooruitlopend korte reis naar de zon op een eventuele bodemprocedure.Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.» Meer over spoedeisend belang spoedeisend belang.Het Hof bepaalt dat vaststaat dat er sinds een aantal jaren sprake was van betalingsproblemen en dat er door verschillende partijen met behulp van een advocaat beslag is gelegd.De schikking is een bindende afspraak.In het kort geding voerde de eisende partij aan dat Rabobank haar bijzondere zorgplicht had geschonden en onrechtmatig had gehandeld.» Meer over eis in reconventie gedaagde partij in strijd met hetgeen deze dient te doen of na te laten, kan de voorzieningenrechter op grond van een afweging van de wederzijdse belangen beslissen of hij een verbod of bevel zal opleggen.
Voor het horen van getuigen of deskundigen is in de regel geen plaats.
Bij een vordering tot gebod of verbod wordt meestal een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
Nu de wederpartij feitelijk de waarborgen van een uitgebreide bodemprocedure worden ontnomen, geldt hier een verzwaarde motiveringsplicht.Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict.Buiten de rechtszaal (op de gang probeert u er samen uit te komen.Kortom, de stelplicht gaat veel verder dan die in een bodemzaak.Omgekeerd kan onder omstandigheden worden gevergd dat voor zover het spoedeisend belang van de eisende partij in voldoende mate zwaarder weegt dan het belang van de gedaagde partij de gedaagde partij van de voor hem geldende waarborgen van een gewone civiele procedure afziet.Dat dwangmiddel kan echter alleen in bepaalde zaken en onder bijzondere omstandigheden worden ingezet.De rechter stelt ook vragen.Voor beslag leggen is een advocaat verplicht.Al dan niet vooruitlopend op een bodemzaak kan een kort geding om verschillende redenen worden opgestart.De voorzieningenrechter wijst normaliter binnen twee weken na de zitting vonnis, behoudens dermate urgente situaties waarin deze termijn niet kan worden afgewacht.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap