Main Page Sitemap

Kort begrip van het intellectueel eigendomsrecht


Het is goed te bedenken dat dit alleszins rechtmatig was en niet als piraterij mag worden gekwalificeerd, want octrooirecht is geen mensenrecht, maar een instrument van economische politiek dat soevereine staten naar eigen goeddunken mogen inrichten al zijn er steeds meer internationale verdragen waardoor landen.
Als dat "op straat" ligt mogen anderen dat gebruiken.
Een geheimhoudingsbeding werkt alleen tussen partijen.
Een andere overweging is dat het onderhandelen over, en verlenen van licentie-rechten op 'intellectuele eigendom' tot hoge transactiekosten leidt.Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu messen sowie die Sicherheit unserer Nutzer zu erhöhen.Franse Revolutie, die 'eigendom' tot een heilig en onaantastbaar recht verklaarde, en die af wilde van de gedachte van privileges, die tot dan toe aan auteurs en uitvinders werden korte dagen depressie verleend.Moet een bepaald merk onverhoopt toch als creatieve prestatie worden aangemerkt, dan kan de 'geestelijke prestatie' die ervoor is geleverd alsnog onder het auteursrecht beschermd zijn.Als die kosten hoger zijn dan de opbrengsten voor de betrokkenen heeft men eigenlijk te maken met wat in economische zin een 'publiek goed' wordt genoemd.'Intellectuele eigendom' is bovendien gecreëerd met het oog op doelmatigheid, bij 'materieel eigendom' is dat geen overweging.Dit werd gevonden door een groep van uitgevers het exclusieve recht te geven bepaalde boeken te mogen drukken.
Bij de verlening van een intellectueel-eigendomsrecht aan de bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, uitvinding, merknaam, muziekstuk of literair werk, krijgt de auteur door de overheid bepaalde rechten toegekend: alleen degene die over het intellectuele-eigendomsrecht beschikt mag het product produceren, het muziekstuk vastleggen.
Vanuit dergelijke overwegingen zijn wel de alternatieve termen intellectueel monopolie of immaterieel monopolie voorgesteld, met betrekking tot de juridische status van niet-stoffelijke zaken.Om dergelijke redenen heeft de beroemde Duitse rechtsgeleerde Josef Kohler al de term 'immateriële goederen' voorgesteld, die soms nog wel gebruikt wordt.Journalisten die "gelekte" stukken gebruiken gaan dus vrijuit, maar degene die ze lekte riskeert gevangenisstraf, al maakt de wet een uitzondering voor het geval de verdachte kan aantonen te goeder trouw in het algemeen belang te hebben gehandeld.Tot de negentiende eeuw kon eerdergenoemde inbreuk echter niet als onrechtmatige daad worden aangemerkt, aangezien een daad voor de wet in principe pas onrechtmatig is als deze tot aantoonbare schade leidt.In 1846 noemde de Franse auteur.De Nederlandse wet definieert diefstal als het "wegnemen" van een goed.Nion het begrip 'propriété intellectuelle' in zijn boek: Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs.2 3, volgens critici als, machlup werd de term 'intellectuele eigendom' gebruikt omdat belanghebbenden graag wilden inhaken op het succes van.Bij inbreuk op een moreel recht is sprake van niet aantoonbare, immateriële schade.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap