Main Page Sitemap

Korte handleiding excel 2018


Is het niet gewenst de opmaak mee te kopiëren, ga dan als volgt te werk: klik met rechts op de gemaakte selectie en kies voor Plakken speciaal, kies voor Formules en klik.
Een reeds ingevoerde formule kan óf in de formulebalk óf na een dubbelklik op de cel worden bewerkt (deze laatste methode werkt niet altijd even prettig).
De 'naam' van een cel wordt bepaald door de letter van de kolom (A, B,., Z, AA, AB, etc.) en het cijfer van de rij (1, 2, 3, etc.).Met behulp van deze opmaakmogelijkheden kan een rekenblad een stuk overzichtelijker worden gemaakt (zie onderstaande afbeelding)!Dit 'slepen' kan overigens ook worden ingezet om een reeks automatisch voort te zetten zodat deze niet meer handmatig ingevoerd hoeft te worden (een reeks wordt gevormd door een logisch opeenvolgende rij getallen of woorden; bijvoorbeeld de reeks 2,4,6, etc.).De hoeveelheid voorgedefinieerde functies is nogal overweldigend, neem dus gerust even de tijd om het aanbod te bestuderen!Titels blokkeren De eerste rij of rijen van een database worden meestal gebruikt om de kolommen van titels te voorzien (zo bevat rij 1 van het voorbeeld de titels Naam, Cijfer 1, Cijfer 2, Cijfer 3 en Eindcijfer ).Er zijn verschillende mogelijkheden om meerdere cellen tegelijk te selecteren: Selecteer met de muis de eerste cel van het beoogde cellenbereik (in dit voorbeeld cel A1 houd de muisknop ingedrukt en sleep de muiscursor naar de laatste cel (in dit voorbeeld cel C10).Voor een eerste kennismaking zijn die boekwerken wellicht wat afschrikwekkend: Excel biedt zó veel mogelijkheden dat u al snel door de bomen het bos niet meer ziet.Een cel kan een waarde (tekst, getal, percentage, valuta, datum, tijd,.d.) of een formule (met een waarde als resultaat) bevatten.In het voorbeeld moet eerst de gewogen som van de drie behaalde cijfers worden bepaald voordat deze door 4 wordt gedeeld, vandaar dat de som tussen haakjes is gezet.TIP: Het handmatig invoeren van dergelijke formules kost vrij veel tijd en tikfouten zijn snel gemaakt.Datum- en tijdberekeningen Een aantal voorgedefinieerde functies zijn gerelateerd aan een datum- en/of tijdwaarde.
In het voorbeeld Berekening eindcijfer is de formule in cel E3 (het eindcijfer van Jantje) relatief gekopieerd naar de cellen E4.De verwijzingen naar de cellen B3 t/m D3 in de formule van cel E3 (B3C32*D3 4 worden hierdoor automatisch gewijzigd in respectievelijk B4 t/m D4 voor cel E4 (B4C42*D4 4 het eindcijfer van Pietje) en B5 t/m D5 voor cel E5 (B5C52*D5 4 het eindcijfer.Als je de verwijzing niet correct maakt dan krijg je bij het kopiëren van jouw bestand of een wijziging van de bestandnaam dat de by, gerard februari 24, 2017 0, omschrijving formule, met de functie kleinste en grootste bepaal je de relatieve kleinste- en grootste.Deze pagina bevat namelijk een samenvatting van de basistheorie, nuttige tips en enkele praktische voorbeelden van toepassingen om de beginselen van Excel onder de knie te krijgen.Een nieuw rekenblad bevat echter nog geen waarden of formules, alle cellen zijn in beginsel leeg.Zodra de selectie is bepaald, kunnen de rijen/kolommen via het menu onder de rechter muisknop worden bewerkt: Verwijderen, Knippen, Invoegen, Kopiëren, hertz voucher value Verbergen,.d.Experimenteer eens met het absoluut kopiëren om de verschillende mogelijkheden ervan te doorgronden.De functie gemiddelde( bereik ) Berekent het gemiddelde.Met behulp van de tabs links onderin het venster kan tussen de verschillende werkbladen worden genavigeerd.Zo berekent de formule het gemiddelde van de optelsom van de eerste 5 waarden in de kolommen A t/m.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap